ÚŘEDNÍ DESKA
Organizace vyučování dne 21. 12. 2018 – Vánoční den

I. stupeň výuka do 11,40 hodin
II. stupeň výuka do 12,35 hodin

V Blansku dne 12. 12. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Provoz ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 o vánočních svátcích

Činnost všech součástí ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 bude probíhat do 21. 12. 2018. Od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019 vánoční prázdniny. Provoz ve všech součástech ZŠ a MŠ bude zahájen dne 3. 1. 2019.

V Blansku dne 12. 12. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výdej zápisových lístků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,
výdej zápisových lístků pro školní rok 2018/2019 proběhne u Mgr. Hany Dostálové (výchovné poradkyně) v těchto termínech:
28. 1. 2019 (pondělí) v době od 7,00 – 8,00 a od 14,00 – 16,00 hodin
29. 1. 2019 (úterý) v době od 7,00 – 8,00 a od 14,00 – 16,00 hodin
Pokud by nevyhovoval termín, je nutná telefonická domluva s výchovnou poradkyní (tel. 516 418 675).

V Blansku dne 2. 10. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Organizace vzdělávacího procesu žáků dne 5. 10. 2018

Vážení rodiče,
dne 5. 10. a 6. 10. 2018 proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Z důvodu zajištění volebních místností pro volby do obecních zastupitelstev dojde ke změně délky vyučování dne 5. 10. 2018 následovně:

I. stupeň ZŠ 8,00 – 11,40 hodin

II. stupeň ZŠ 8,00 – 12, 35 hodin

Ostatních součástí školy (MŠ, ŠD) se toto opatření netýká, pracují v běžném režimu.

V Blansku dne 1. 10. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení

Po dobu rekonstrukce sportovního areálu, tj. od 18. 6. 2018 do cca 30. 6. 2018 bude sportovní areál uzavřen. Děkujeme za pochopení

V Blansku dne 18. 6. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Organizace vzdělávacího procesu žáků v termínu 18. 6. – 25. 6. 2018

18. 6.
vzdělávání dle platného rozvrhu

19. 6. – 22. 6.
I. stupeň 8,00 – 11,40 hodin
II. stupeň 8,00 – 12, 35 hodin

25. 6.
8,00 – 9,40 hodin

V Blansku dne 14. 6. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA

V Blansku dne 14. 6. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Sdělení

Cena obědů od 1. 9. 2017

Více zde...
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

ke dni 1. 9. 2018 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 160,- Kč měsíčně.

V Blansku dne 31. 5. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Sdělení

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že přípravné práce na realizaci připojení ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 na CZT budou zahájeny od 1. 6. 2018. Postupně bude pravděpodobně omezen příjezd aut ze strany školní kuchyně, taktéž bude omezené parkování před školní kuchyní. Plánované ukončení akce dne 3. 8. 2018.
Děkuji za pochopení

V Blansku dne 18. 5. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Sdělení pro uživatele školního hřiště

Vážení uživatelé školního hřiště,

oznamuji Vám, že od 1. 6. 2018 bude omezen provoz školního hřiště z důvodu výměny koberce po dobu cca jednoho měsíce. V prostorách hřiště může být i mechanizace. Děkuji za pochopení

V Blansku dne 18. 5. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení (10. 4. a 11. 4. 2018)

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného ve dnech 10. 4. a 11. 4. 2018.

Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, je rozhodnutí o přijetí zveřejňováno na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 na webových stránkách školy, na úřední desce.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019:

2 – 44/2018 rozhodnutí o přijetí
46 – 49/2018 rozhodnutí o přijetí
51 – 52/2018 rozhodnutí o přijetí
54 – 57/2018 rozhodnutí o přijetí
59/2018 rozhodnutí o přijetí
61–71/2018 rozhodnutí o přijetí

Žádost o odklad:
1/2018 rozhodnutí o odkladu
45/2018 rozhodnutí o odkladu
50/2018 rozhodnutí o odkladu
53/2018 rozhodnutí o odkladu
58/2018 rozhodnutí o odkladu
60/2018 rozhodnutí o odkladu

Otevřeny budou tři první třídy pro školní rok 2018/2019.

V Blansku dne 26. 4. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Udělení ředitelského volna 26. 6. – 29. 6. 2018

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že jsem na dny 26. 6. 2018 – 29. 6. 2018 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Důvodem udělení ředitelského volna jsou rozsáhlé výkopové práce a odpojení školy od vodovodního řadu. Ukončení pravidelného vyučování bude dne 25. 6. 2018. V tento den obdrží žáci vysvědčení. Ředitelské volno se týká všech součástí Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26.

V Blansku dne 4. 4. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

V termínu:

10. 4. 2018 řádný termín; od 14,00 - 17,00 hodin 11. 4. 2018 náhradní termín; od 14,30 – 16,00 hodin

Více informací...
Sdělení – zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019 proběhne v úterý dne 10. dubna 2018 od 14,00 hodin do 17,00 hodin a ve středu 11. dubna 2018 od 14,30 hodin do 16,00 hodin.

V Blansku dne 19. 3. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Organizační změna - úprava délky vyučování

Vážení rodiče,
ve dnech 12. 1. 2018 a 13. 1. 2018 se bude konat volba prezidenta republiky a volební místnosti budou i na naší škole. Z toho důvodu přistupuji ke změně organizace výuky na den 12. 1. 2018. V případě, že se bude konat druhé kol voleb ve dnech 26. 1. 2018 a 27. 1. 2018, bude změna organizace výuky platit i na den 26. 1. 2018 ve stejných časových relacích. Toto opatření se netýká provozu školní družiny a mateřské školy.

I. stupeň bude mít výuku do 11, 40 hodin
II. stupeň bude mít výuku do 12, 35 hodin

V Blansku dne 5. 1. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Úprava organizace a délky vyučování dne 22. 12. 2017 na základní škole

Dne 22. 12. 2017 bude upravena délka vyučování z důvodu opravy plynového potrubí následovně. Třídy prvního stupně budou končit vyučování postupně od 11,20 hodin; třídy druhého stupně budou končit vyučování postupně od 12,10 hodin. Družina 4. oddělení, vychovatelka Radka Fleková, bude na odpolední činnost přemístěna. Činnost školní družiny jinak proběhne dne 22. 12. 2017 bez dalších omezení.

V Blansku dne 12. 12. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Ustavující zasedání školské rady

Dne 15. 11. 2017 proběhlo ustavující zasedání školské rady, které svolal ředitel školy na základě ustanovení § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Na tomto prvním zasedání školské rady byl zvolen předseda školské rady, kterým se stal Martin Štěpánek. Složení školské rady:

Předseda: Martin Štěpánek

Členové: Ing. Martin Novotný, Bc. Jan Tesařová, Leona Mazourková, Mgr. Marcela Bláhová, Mgr. Petra Přibilíková

V Blansku dne 15. 11. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výsledky voleb do školské rady – zástupce zákonných zástupců žáků

Voleb dne 19. 10. 2017 pro zástupce zákonných zástupců žáků se zúčastnilo 151 zákonných zástupců žáků z celkového počtu 268 zúčastněných zákonných zástupců na třídních schůzkách. Zvoleni byli Martin Štěpánek 75 hlasy a Ing. Martin Novotný 76 hlasy.

Dne 19. 10. 2017 proběhly volby do školské rady zástupců zákonných zástupců žáků. Byli zvoleni tito zástupci zákonných zástupců žáků:

1. Martin Štěpánek
2. Ing. Martin Novotný

Správnost a úplnost výsledků voleb do školské rady zástupců zákonných zástupců žáků ověřila volební komise ve složení:

Mgr. Helena Daňková – předseda komise
Mgr. Eva Gregorová – člen komise
Mgr. Dana Marťáková – člen komise

V Blansku dne 20. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výdej zápisových lístků pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,
výdej zápisových lístků pro školní rok 2017/2018 proběhne u Mgr. Hany Dostálové (výchovné poradkyně) v těchto termínech:
29. 1. 2018 (pondělí) v době od 7,00 – 8,00 a od 13,30 – 16,00 hodin
30. 1. 2018 (úterý) v době od 7,00 – 8,00 a od 13,30 – 16,00 hodin

Pokud by nevyhovoval termín, je nutná telefonická domluva s výchovnou poradkyní.
(tel. 516 418 675, kl.115)

V Blansku dne 16. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Seznam kandidátů zástupců zákonných zástupců žáků pro volby do Školské rady

1. Martin Štěpánek
2. Ing. Martin Novotný

V Blansku dne 16. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Zvolení členové z řad pedagogických pracovníků - Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Dne 2. 10. 2017 byli zvoleni tito členové za zástupce pedagogických pracovníků do školské rady:

1. Mgr. Marcela Bláhová
2. Mgr. Petra Přibilíková

V Blansku dne 3. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Seznam kandidátů z řad pedagogických pracovníků pro volby do Školské rady

1. Mgr. Marcela Bláhová
2. Mgr. Petra Přibilíková

V Blansku dne 29. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Úprava vyučování

Vážení rodiče,

ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a volební místnosti budou i naší škole. Z toho důvodu přistupuji ke změně organizace výuky na den 20. 10. 2017.
I. stupeň bude mít výuku do 11,30 hodin
II. stupeň bude mít výuku do 12,15 hodin

V Blansku dne 6. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Seznam kandidátů z řad pedagogických pracovníků pro volby do Školské rady

1. Mgr. Marcela Bláhová
2. Mgr. Petra Přibilíková

V Blansku dne 29. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 vyhlašuje volby do Školské rady v souladu se Směrnicí č. 4/2005 Rady města Blanska (Volební řád pro volby členů školských rad při základních školách zřizovaných městem Blanskem) ze dne 28. 6. 2005 a v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Termíny voleb a termíny pro uplatnění kandidatur zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

1) Volba zástupců zákonných zástupců žáků proběhne ve sborovně školy dne 19. 10. 2017 v době od 15,30 hodin do 17,00 hodin.

2) Do školské rady se volí dva zástupci zákonných zástupců žáků.

3) Kandidaturu na člena školské rady za zákonné zástupce žáků lze uplatnit do 12. 10. 2017 do 12,00 hodin v ředitelně školy. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky, která je zveřejněna na internetových stránkách školy. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 16. 10. 2017 na internetových stránkách školy a na nástěnce ve třetím patře hlavní budovy školy.

V Blansku dne 18. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Upozornění

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že jsem na den 29. 9. 2017 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

V Blansku dne 18. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2017/2018

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

ke dni 1. 9. 2017 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 160,- Kč měsíčně.

V Blansku dne 1. 6. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení (11. 4. a 12. 4. 2017)

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného ve dnech 11. 4. a 12. 4. 2017.

Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., je rozhodnutí o přijetí zveřejňováno na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 na webových stránkách školy, na úřední desce.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018:

1 – 36/2017 rozhodnutí o přijetí
38 – 41/ 2017 rozhodnutí o přijetí
43 – 47/2017 rozhodnutí o přijetí

Žádost o odklad:

37/2016 zatím v řízení
42/2016 zatím v řízení

V Blansku dne 30. 4. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.
V termínu:

11. 4. 2017 řádný termín; od 14,00 - 17,00 hodin
12. 4. 2017 náhradní termín; od 14,30 – 16,00 hodin

Organizace a průběh zápisu

V souladu s ustanoveními § 3a odstavce 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění zveřejňuji následující informace k organizaci a průběhu zápisu:

1. Zápis proběhne ve druhém patře přístavby školy ve výše stanoveném termínu.
2. Ve školním roce 2017/2018 bude naše škola otevírat maximálně tři třídy s maximálním počtem 86 přijatých žáků.
3. Pokud by počet přihlášených dětí zapsaných ve dnech vyhlášeného zápisu (11. a 12. dubna 2017) přesáhl 86, stanovuji pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 pro školní rok 2017/2018 následující kritéria:
A) Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.
B) Sourozenec dítěte již plní povinnou školní docházku na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.
C) Sourozenec dítěte navštěvuje mateřskou školu, která je součástí základní školy.
D) Los.

Školský obvod spádové školy Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26:

Ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (č. 1 – 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křižkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského, část města Horní Lhota.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku (do 31. srpna 2017), pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku (od 1. září 2017 do 30. června 2018), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce 2017/2018, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo zákonného zástupce vybírat si pro plnění povinné školní docházky svého dítěte jinou školu.

V případě, že budou zákonní zástupci žádat o odklad plnění povinné školní docházky, vyplní ve škole žádost, kterou doloží doporučením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyty doklady je třeba doložit nejpozději do 30. 4. 2017 (§ 37 odst. 1 školského zákona).

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182 odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až 5 000,- Kč. Žádost o přijetí podává zákonný zástupce.

Co potřebuji k zápisu?

- rodný list dítěte
- platný občanský průkaz

Dále je nutné vyplnit písemnou žádost. Formulář žádosti je uveden na webových stránkách nebo jej lze vyplnit přímo v základní škole u zápisu.

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte.

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (to obdrží zákonný zástupce u zápisu) s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, alespoň na dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce písemně.

Lze se proti rozhodnutí odvolat?

Proti rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k plnění povinné školní docházky se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění nebo doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, který rozhodnutí vydal, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno.

V Blansku dne 1. 3. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

Informace pro zákonné zástupce

Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list
Školní vzdělávací program PDF
   
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016 – 2017 PDF Word Zip archiv
   
Školní řád PDF
   
Vnitřní řád školy PDF Word Zip archiv
   
Klasifikační řád PDF Word Zip archiv