Organizace školního roku, přehled prázdnin
Organizace školního roku 2018/2019

1. pololetí
3.9. Začátek školního roku (pondělí)
4.9. Výuka v oblasti bezpečnostních témat, obrana vlasti, dopravní výchova
5.9. Pravidelná výuka dle rozvrhu (středa)
do 28.9. Přijímací řízení SŠ – MŠMT stanoví konkrétní termíny pro konání jednotných zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky
28.9. Státní svátek (pátek)
1.10. Provozní porada (pondělí)
25.10. Rodičovské schůzky v 15,30

9. ročníky v 15,00 – setkání zástupců středních škol se zákonnými zástupci žáků
29.10. a 30.10. Podzimní prázdniny (pondělí-úterý)
28.10. Státní svátek (neděle)
do 31. 10. Ředitel SŠ vyhlásí termíny pro 1. kolo pro přijímací řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října
5. 11. Pedagogická rada (pondělí)
12. – 23. 11. Elektronické zjišťování výsledků žáků (ČŠI), které se bude týkat žáků vybraných ZŠ a SŠ
17.11. Státní svátek (sobota)
26.11. Provozní porada (pondělí)
do 30.11. Přijímací řízení na SŠ-odevzdání přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou
6.12. Mikuláš (čtvrtek)
13.12. Rodičovské schůzky (I. stupeň od 15,00; II. stupeň od 15,30)
22.12. – 2.1. 2019 Vánoční prázdniny
2.1. – 15.1. Přijímací řízení SŠ-talentové zkoušky do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou
2.1. – 15.2. Přijímací řízení SŠ-talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou
3.1. 2019 Začátek vyučování (čtvrtek)
2.-15.1. Přijímací řízení SŠ-talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou
do 20. 1. Přijímací řízení SŠ-zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou
15.1.-31.1. Přijímací řízení SŠ-talentová zkouška v konzervatoři
21.1. Pedagogická rada
31.1. Vydání pololetního vysvědčení (čtvrtek)
do 31.1. Přijímací řízení SŠ-ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělávání s talentovou zkouškou)
1.2. Pololetní prázdniny (pátek)
2. pololetí

LVK pro I. stupeň – termín bude upřesněn

LVK pro II. stupeň – termín bude upřesněn
11.2-17.2. Jarní prázdniny
do 17.2. Odevzdání přihlášek na SŠ - kontrola vých. poradkyní
do 20.2. Přijímací řízení SŠ-zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázuim se sportovní přípravou
do 1.3.
Přijímací řízení SŠ-odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky
březen Den otevřených dveří, od 10,00 do 16,00
18.3. Provozní porada (pondělí)
1.4. – 30.4. zápis dětí do 1. ročníku ZŠ – termín bude upřesněn po schválení zřizovatelem
8.4. Pedagogická rada (pondělí)
12.4. – 26.4. Přijímací řízení SŠ-konání přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělávání s maturitní zkouškou, včetně dvou řádných termínů jednotné zkoušky
18.4. Velikonoční prázdniny (čtvrtek a pátek)
19.4. je  tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích (pátek)
22.4.-30.4. Přijímací řízení SŠ-konání přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělávání bez talentové a maturitní zkoušky
1.5. Státní svátek (středa)
8.5. Státní svátek (středy)
16.5. Rodičovské schůzky (I. stupeň od 15,00; II. stupeň od 15,30; čtvrtek)
20.5. Provozní porada (pondělí)
31.5. Den dětí (pátek: za 1. 6., který vychází na sobotu)
17.6. Pedagogická rada (pondělí)
28.6. Ukončení období školního vyučování 2018/2019, vydání vysvědčení (pátek)


Přehled prázdnin

29. 10. – 30. 10. 2018     Podzimní prázdniny
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny
11. 2. – 17. 2. 2019 Jarní prázdniny
18. 4.; 19. 4. 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Velikonoční prázdniny
29. 6. – 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny


Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.