Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Školní poradenské pracoviště

Statut školního vzdělávacího pracoviště

Výchovný poradce:
Mgr. Hana Dostálová
Konzultační hodiny pro žáky a učitele: 9,40 – 10,00 hodin denně
Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: 13,30 – 14,30 pondělí
Kontaktní e-mail: dostalova.ha@seznam.cz

Metodik prevence:
Mgr. Petra Fojtíková
Konzultační hodiny pro žáky a učitele: 9,40 – 10,00 hodin denně
Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: 13,30 – 14,30 úterý
Kontaktní e-mail: petrafoj@email.cz

Metodik inkluze:
Mgr. Jana Wingová
Konzultační hodiny pro žáky a učitele: 9,40 – 10,00 hodin denně
Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: 13,30 – 14,30 středa
Kontaktní e-mail: wing.j@seznam.cz

Školní psycholog:
PhDr. Ing. Aneta Orálková
Konzultační hodiny pro žáky a učitele: 9,40 – 10,00 hodin úterý
Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: 14,00 – 15,00 úterý
Kontaktní e-mail: oralkova@zsdvorska.com